Press "Enter" to skip to content

Bestyrelsen i foreningen

Her er de bestyrelsesmedlemmer som tegner foreningen, som er valgt på sidste generalforsamling.

Formand:
Kim Kjelstrup
Nøragersmindevej 54
2791 Dragør

Tlf.: 29 26 92 08
E-mail: formand@sbs-samler.dk

Bestyrelsesmedlem / Postordren:
Mikael Tullberg
Østervej 30
2750 Ballerup
Tlf.:
44 64 60 23 / 21 54 37 23
E-mail: postordren@sbs-samler.dk

Bestyrelsesmedlem
Jesper Christensen
Ribegade 23
9900 Frederikshavn

E-mail: jmc@sbs-samler.dk

Bestyrelsesmedlem
Kim Jacobsen
Åstedvej 65
2860 Søborg

E-mail: kbj@sbs-samler.dk

Bestyrelsessuppleanter
Hanne Søgaard
John Jensen

Kasserer / Webmaster
Finn Hansen
Kastanievej 5
5560 Aarup
Tlf.:
50 22 44 40

Kontonummer: 2275 0746848455
e-mail: kasserer@sbs-samler.dk
e-mail: webmaster@sbs-samler.dk